donderdag, april 06, 2006

 

too.strong.or.too.stupid? i'm apple.i'm mac.i'm stuck.

too.strong.or.too.stupid? i'm apple. g3,g4,g5, i'macs van alle tijden. i-books van alle tijden. geen powerbooks, watwehadden was sterk genoeg. de mooiste tangerine. maar wel met airport. lang voor wi-fi in was. Toen zeker. Nu wi-fi beperkt door haar onzekerheid... Ik geen geek maar een gebruiker. Een gebruiker die grotendeels weet maar de rest wilweten voor simpelgebruik. Mac/Apple voldoet grotendeels. Maar i-pod is een wegwijzer in de zin van weg. gelukkig mini-mac's. en de nieuwe i-mac's. een echt appeltje is altijd fijn meegenomen...

Comments: Een reactie posten

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?