dinsdag, december 06, 2005

 

pijnwezend in mijn point blank met buil en stoot

ik excuseer mij voor mijn afwezigheid op de filmprojectie van POINT BLANK die ik normaal moest inleiden in www.demarkten.be op 5 dec om 8pm

een uur voor de projectie ben ik door haast en spoed (zelden goed) uit mijn wheelchair gevallen en wegens de onbeweegllijkheid van mijn onderste ledematen heb ik vijf uur op een betonnen vloer gelegen en gevochten om uiteindelijk toch nog terug gemobiliseerd te raken. tijdens die vijf uur kon ik niet aan mijn normale communicatie-instrumenten waardoor ik niemand kon bereiken.

na 4 maand voorbereiding met plenty docu over de film
(de mails waren maar een fractie van info en zelfschrijverij),
na een queeste om de cultfilm te vinden
en na vele vrienden in te schakelen
om een mooi voorprogramma te maken...
tenietgedaan door heirkracht.

maar de filmprojectie op zichzelf het waard
ikweetnietwiemaarhoopdatdiegenengenotenhebben.
die waarde maakte mijn zwaarte draaglijk.

mijn pijn is soms ondraaglijk,
mijn lichaam is weer wat meer geabîmeerd,
mijn point blank duurde dus langer dan de geplande versie (92min).
mijn vechtlust weer aangescherpt.
ik geef niet op.

hopend op uw begrip...
filmlevend zul je me terugvinden!

ps1:
"welcome to the cruel world
hope you find your way "
(ben harper on cd 'welcome to the cruel world')
buy and listen
"i'll rise."

ps2":Heirkracht / overmacht
Is heirkracht correct?
Antwoord:
Het is niet duidelijk of we heirkracht al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval overmacht.
Toelichting:
Wanneer iemand door omstandigheden verhinderd wordt of in de onmogelijkheid verkeert om zijn verplichtingen na te komen, spreekt men in de standaardtaal van overmacht.
(1) Afwezigheid wegens een zakenreis of vakantie vormt geen geval van overmacht.
(2) Bij overmacht, ongevallen of slechte weersomstandigheden vervalt deze garantie.
In België wordt in deze betekenis ook heirkracht gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of het woord tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.
(3) Het is slechts bij enorme heirkracht dat een van de aangehaalde alternatieven een kans maakt. (in België, status onduidelijk)
(4) Moeilijkheden met bouwvergunningen worden niet beschouwd als een geval van heirkracht. (in België, status onduidelijk)Daarnaast komt in België ook een enkele keer de variant heerkracht voor. Die vorm is geen standaardtaal.
(5) Als je afwezig bent omdat je een ongeval hebt gehad, dan is dat een geval van heerkracht. (in België, geen standaardtaal)"

Comments: Een reactie posten

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?